Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

THAILAND

ใช้งาน Streaming app ไปกับ Pocket WiFi Skyberry ก็ได้นะ

 

ปัจจุบันนี้ หลายๆคนใช้งาน Application Streaming อย่างน้อยคนละ 1 application กันใช่มั้ยคะ ไม่ว่าจะเป็นการดูบน Smart phone, Tablet, Smart TV ไม่ว่าจะดูผ่านช่องทางใดแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ application เหล่านั้นต้องใช้ Internet เป็นตัวกลางในการรับชม และปริมาณ data  ที่ใช้งานนั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียว

 

สำหรับการเลือกใช้งาน Internet นั้น หากใครมีปริมาณ Internet ที่ค่อนข้างจำกัด ก็จะเลือกวิธีการ Download Content ไว้บนอุปกรณ์แล้วนำมาดูแบบ Offline  อีกครั้ง หรือหากใครที่ใช้ Package Internet แบบ Unlimited  ก็สามารถรับชมแบบ Online  ได้ทันที

 

สำหรับ Pocket WiFi Skyberry  ของเรานั้น ก็มีแพ็กเกจ Internet แบบ Unlimited ให้บริการเช่นกัน หากใครที่ชื่นชอบการใช้งาน Application เหล่านี้ ก็สามารถเลือกใช้ แพ็กเกจ Thai Premium ซึ่งเป็นแพ็กเกจ Internet สำหรับใช้งานในประเทศไทย นอกจากการใช้งานเพื่อความบันเทิงแล้วนั้น ยังสามารถนำ Pocket WiFi Skyberry   ออกไปใช้งานด้วยเมื่อต้องเดินทางออกนอกบ้าน เพื่อไปทำงาน  แต่ข้อจำกัดของ Pocket WiFi Skyberry ก็มีเหมือนกันนะคะ คือเชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุดได้ 5 อุปกรณ์